JAKÝ JSEM ČLOVĚK?

Mám rád přírodu a chci ji chránit. Také ji chci poznávat a milovat.

Chci být užitečný a žít jako ostatní lidé. Vím, že mám mnoho chyb,

ale v tom nejsem sám. Vím, že jsem trochu jiný, ale to je dobře.

Často pozoruji přírodu. Vždy mne víc upoutá pokřivený strom a

ne rovný. Jinačí motýl než jsou ti ostatní.

Prohlížím si čtyřlístek, jsem rád, že ho najdu ve velkém množství

trojlístků.

A tak, když se mi někdo směje, že jsem jinačí, vzpomenu si na bílou

vránu, kterou jsem viděl s maminkou, na pokroucenou květinku,

na měsíc v úplňku, který také není každý den a je mi hned dobře.

Jsem člověk tím, co umím dávat a co chci dávat. Je toho hodně.

Jsem člověk tím, že chci pomáhat slabým a postiženým.

Jsem něžný a citlivý. Umím naslouchat druhým, cítit s nimi a

rozumět jim. Umím přijímat lásku a rozdávat ji. Umím pohladit

po duši i po ruce. Jsem opravdový, vím co chci a potřebuji.

Vážím si sám sebe a ostatních.

Jsem člověk tím, že si vážím člověka.